Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home/dagdainv/sepu.dp.ua/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 298

Висновки, щодо підвищення показників якості

Сукупність наукових розробок, сформульованих і обґрунтованих, складає рішення проблеми підвищення показників якості радіотехнічних і силових електронних пристроїв з імпульсним і цифровим управлінням.

У роботі ПАТ «СЕПУ» отримані наступні теоретичні і науково-практичні результати:

1. Розглянуто типи підсилювачів з імпульсним  і цифровим управлінням, аналогових підсилювачів, ключових генераторів, формувачів напруги на базі ключових генераторів, стабілізаторів напруги із широтно-імпульсною модуляцією, квазірезонансних стабілізаторів  напруги та перетворювачів (інверторів і конверторів) напруги з імпульсним і цифровим управлінням.

2. Запропоновано класифікацію радіотехнічних і силових електронних пристроїв з імпульсним і цифровим управлінням виходячи з найбільш загальних ознак і їхніх властивостей. Така класифікація значною мірою полегшує  подальше дослідження РТ і СЕП.

3. Проведено аналіз і вибір моделей для дослідження показників якості РТ і СЕП. Для РТ і СЕП з імпульсним управлінням обрана замкнена лінеарізо­вана амплітудно-імпульсна модель, де реальний імпульсний елемент представ­лений у виді послідовного з'єднання ідеального імпульсного і формуючого елементів. Для РТ і СЕП з цифровим управлінням обрана замкнена гранична імпульсна модель, що дозволяє використовувати  для дослідження цифрових систем усі методи, розроблені стосовно до імпульсних систем.

4. Запропоновано методику синтезу дискретних слідкуючих систем РТ і СЕП з комбінованим управлінням з умови підвищення порядку астатизму. У системах з безперервною лінійною частиною 1-го порядку досягнуто порядок астатизму n = 2, у системах з безперервною лінійною частиною 2-го порядку досягнуто порядок астатизму  n = 1.

5. Розроблено методику синтезу стабілізуючих систем РТ і СЕП з імпульсним і цифровим управлінням з умови підвищення точності в усталених режимах. Виявлено нові можливості систем із широтно-імпульсною модуляцією, з лінійною дельта-модуляцією (ЛДМ1 і ЛДМ2) і безперервною лінійною частиною 1-го і 2-го порядків.

6. Отримано умови еквівалентності замкнених слідкуючих і стабілізуючих дискретних систем РТ і СЕП з масштабуванням системам з комбінованим управління.

7. Запропоновано метод визначення кривій перехідного процесу систем РТ і СЕП з різними алгоритмами функціонування, принципами управління і спо­собами управління силовими транзисторами по дискретному зображенню вихід­ної величини та переходові від нього до оригіналу. Визначення оригіналу здійс­нюється методом розкладання z-зображення в степеневий ряд за степенями z-1.

8. Визначено перехідні функції замкненої і комбінованої систем РТ і СЕП з імпульсним і цифровим управлінням, що працюють у режимах слідкування та стабілізації. Отримані рекурентні співвідношення, що дозволяють визначити перехідні процеси систем не тільки в дискретні моменти квантування, але й у проміжках між ними.

9. Запропоновано методику синтезу швидкодіючих цифрових регуляторів РТ і СЕП з дискретним управлінням з різними алгоритмами функціонування в класах замкнених і комбінованих систем. Більш досконалою є комбінована система, у якій цифровий регулятор винесений із замкненого контуру в розімкнений зв'язок по задаючому (обуруючому) діянні. Розімкнений зв'язок з цифровим регулятором у комбінованій системі не впливає на стійкість замкненого контуру і на його точність в усталених режимах, тому можна синтезувати цифровий регулятор тільки відповідно до вимог оптимальності по швидкодії.

10. Показано можливість підвищення точності підсилювачів з регульованими джерелами живлення при використанні двозв’язних САУ РДЖ. При застосуванні двох незалежних контурів управління, зв'язаних або за сигналом похибки КСУ, або за сигналами похибки КСУ й ОСУ підвищення точності здійснюється за рахунок вибору параметрів замкненого контуру КСУ. Запропоновано методику синтезу оператора зв'язку між КСУ та ОСУ з умови підвищення точності ОСУ в усталених режимах.

11. Показано додаткову можливість підвищення точності двозв’язних САУ РДЖ у класі комбінованих систем, коли тільки в КСУ використовується розімкнений канал управління, або тільки в ОСУ або одночасно. Більш високими можливостями в змісті підвищення точності володіють двозв’язні САУ РДЖ, коли КСУ й ОСУ мають розімкнені компенсаційні зв'язки за задавальним діянням. Розглянуто особливості синтезу коректувального пристрою зв'язку між КСУ й ОСУ.

12. Для збереження енергетичних і підвищення точностных показників запропоновано в підсилювачах з регульованими джерелами живлення використовувати різні структури фазового автопідстроювання (замкнєні, комбіновані, ітераційні). Зазначені структури ФАП компенсують зсув фаз між аналоговим сигналом і регульованою напругою живлення.